Målgrupp

Målgrupp

Projektets målgrupp är personer med funktionsnedsättning av olika slag. Projektet riktar sig i synnerhet gentemot de personer i målgruppen som har ett intresse för media och kultur, foto, film och journalistik. Projektet kommer att sträva efter att i så stor utsträckning som möjligt inkludera olika typer av funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder, dövhet, blindhet samt även psykiska funktionsnedsättningar och intellektuella funktionsnedsättningar.

Projektet kommer att beröra såväl personer med synliga som ”osynliga” funktionsnedsättningar, dvs såväl fysiska funktionsnedsättningar (exempelvis döv, blind, rörlighet) som personer med psykiska dito, liksom intellektuella funktionsnedsättningar. I definitionen av funktionsvariationer är det svårt att dra en absolut gräns, så vi står öppna för en så stor mångfald som möjligt av möjligheter (en diagnos/läkarutlåtande om funktionsnedsättning eller motsvarande är en förutsättning för att kunna ingå bland de som definieras deltagare) och vi vill hellre inkludera än exkludera som princip.

Projektets primära avgränsningsområde är Västerbottens län för deltagare och omvärld, men vi drar ingen absolut gräns och är öppet för deltagare från hela landet. Ett krav är dock att du är bosatt/verksam inom landets gränser.
Se även ”Hur kan jag delta?