Välkommen till Välja Vinkel!

jarnvagstunnel.fotograf.berntlundqvist

Vilken vinkel väljer du? Har alla möjlighet att recensera konserten? Kan alla fota i scendiket? Hur är det att ha en funktionsvariation och vilja arbeta som kulturjournalist?

Arvsfondsprojektet ”Välja Vinkel” arbetade 2015-2018 för att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att arbeta med journalistisk dokumentation i syfte att kunna skildra kulturlivet ur sin egen synvinkel. Läs mer om projektet.

Ni kan fortfarande nå projektets ägare och initiativtagare: Kulturens och KF Kretsen.