Om KF Kretsen


Kulturföreningen Kretsen i Umeå är projektets samverkanspart och det var från KF Kretsens medlemmar som idén om Välje Vinkel började gro. KF Kretsen är en kulturförening som värnar om ny, alternativ och normbrytande kulturformer men som också har en bred verksamhet som arrangerande, producerande men även lokalhållande förening. KF Kretsen startade 2003 och har växt till att bli en betydelsefull och viktig kulturaktör med flera hundra utövare, arrangörer och eldsjälar.

Tillgänglighet är en fråga som föreningen arbetat aktivt med ur många perspektiv. Projektet Välja Vinkel är resultatet av att målgruppen lyft sina frågor och där KF Kretsen som förening verkat som en språngbräda för att se till att skapa förutsättningar, rätt samverkansparter och resurser till att arbeta med projektets frågor.

www.kretsen.org