Välkommen till Välja Vinkel

ValjaVinkel-1-corred-800px@72dpi
Vi lanserar nu det nya arvsfondsprojektet Välja Vinkel!

Hur förändras upplevelsen av en kulturupplevelse när andra personer får tillgång till det skrivna ordet, till berättelsen, till att ge sin bild, att få sin röst hörd? Hur påverkas kulturområdet?

Välja Vinkel är titeln på det projekt som vill bidra till att förändra förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att kunna få berätta, återge och få vara de som väljer vinkeln. Projektet syftar till att arbeta inom ett område som är eftersatt. Området kan väldigt förenklat kallas media och dokumentation, med inriktning kultur och publika evenemang.

Vi öppnar nu ridån för en ny vinkel. Välkommen att följa utvecklingen.