Välkommen till Välja Vinkel!

jarnvagstunnel.fotograf.berntlundqvist

Vilken vinkel väljer du? Har alla möjlighet att recensera konserten? Kan alla fota i scendiket? Hur är det att ha en funktionsvariation och vilja arbeta som kulturjournalist? Arvsfondsprojektet ”Välja Vinkel” vill möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att arbeta med journalistisk dokumentation i syfte att kunna skildra kulturlivet ur sin egen synvinkel. Läs mer om oss.

Projektet Välja Vinkel pågick 2015 fram till sista augusti 2018. Ni kan fortfarande nå projektets ägare via denna sida.